Η παχυσαρκία, οι σχετιζόμενες ασθένειες και η σχέση τους με την έλλειψη βιταμίνης D στους εφήβους

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:
Η αύξηση της παχυσαρκίας στην εποχή μας συνέβη ταυτόχρονα με την ανεπάρκεια της βιταμίνης D. Σκοπός αυτής της αναλυτικής ανασκόπησης ήταν να περιγράψει τη σχέση μεταξύ της παχυσαρκίας και των σχετικών ασθενειών όπως το VDD σε εφήβους, σε μια προσπάθεια να προειδοποιήσει για τους κινδύνους την έλλειψης βιταμίνης D.


ΜΕΘΟΔΟΙ:
Αναζητήσαμε τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Medline, Scielo, Science Direct και Lilacs για άρθρα από το 2000 έως το 2015 σχετικά με θέματα παχυσαρκίας και παθήσεων που σχετίζονται με την παχυσαρκία και VDD σε εφήβους.  Η έρευνα περιέλαβε αναλυτικά άρθρα, συστηματικές ανασκοπήσεις , μετα-αναλύσεις και ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές στον άνθρωπο και εξαιρέθηκαν μελέτες που έγιναν σε ζώα, με αόριστη ή με απροσδιόριστη μεθοδολογία.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Παρασκευάσθηκε μια επισκόπηση του VDD στην παχυσαρκία, στις καρδιαγγειακές παθήσεις, στον σακχαρώδη διαβήτη, στη συστημική υπέρταση και στη δυσλιπιδαιμία. Ο επιπολασμός του VDD θεωρήθηκε υψηλός στους παχύσαρκους εφήβους. Αυτά τα ευρήματα προειδοποιούν για πιθανές κλινικές επιπτώσεις στην υγεία των εφήβων, κυρίως λόγω του πόσο σημαντική είναι η βιταμίνη D για την ανάπτυξη και την αλληλεπίδραση της με την παχυσαρκία και τις παθήσεις που σχετίζονται με την παχυσαρκία.


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Η παγκόσμια αύξηση του ποσοστού παχυσαρκίας παράλληλα με τη σταδιακή αύξηση της ανεπάρκειας βιταμίνης D στους εφήβους είναι ανησυχητική.  Η συμπλήρωση της βιταμίνης D θεωρείται υποσχόμενο μέτρο πρόληψης που πρέπει να ληφθεί με τους παχύσαρκους εφήβους.